Športovo-technická komisia
SK-STK-2017/2018-0032
ÚS č.27 zo dňa 29.3.2018
2. Schvaľuje zmenu termínu stretnutia 15.kola 6. ligy dospelých Havaj – Lúčka z dňa 1.4.2018 na 1.5.2018 o 16.00 hod. z dôvodu nespôsobilej hracej plochy – vzájomná dohoda.
Rozhodnutie: SK-STK-2017/2018-0032
Klub: FK Havaj
Dátum zaevidovania: 29.03.2018 16:55
Dátum vyriešenia: 29.03.2018 17:02
Stav: Vyriešené