Disciplinárna komisia
SK-DK-2018/2019-0023
ÚS č. 17 zo dňa 31.10.2018
3. Vyhovela žiadosti hráča FK Radoma – Maroš Labuda – 1237122 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou od 31.10.2018 do 31.03.2019, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur
Rozhodnutie: SK-DK-2018/2019-0023
Klub: TJ Radomka Radoma
Dátum zaevidovania: 05.11.2018 09:04
Dátum vyriešenia: 05.11.2018 09:04
Stav: Vyriešené