Disciplinárna komisia
SK-DK-2018/2019-0022
ÚS č. 17 zo dňa 31.10.2018
Vyhovela žiadosti hráča FK Radoma – Maroš Labuda – 1237122 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou od 31.10.2018 do 31.03.2019, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur
Rozhodnutie: SK-DK-2018/2019-0022
Klub: TJ Radomka Radoma
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 17:01
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 17:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vyhovela žiadosti hráča FK Radoma – Maroš Labuda – 1237122 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie so skúšobnou dobou od 31.10.2018 do 31.03.2019, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur 10 EUR 02.11.2018 17:01