Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0049
ÚS č. 37 zo dňa 07.06.2018
2. Trestá FK Mestisko za nenastúpenie na stretnutie 13.kola 7.ligy dospelých Ladomirová – Mestisko finančnou pokutou 100,- EUR, podľa RS 26/b, poplatok 10,-EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0049
Klub: OŠK Mestisko
Dátum zaevidovania: 08.06.2018 08:22
Dátum vyriešenia: 08.06.2018 08:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. Trestá FK Mestisko za nenastúpenie na stretnutie 13.kola 7.ligy dospelých Ladomirová – Mestisko finančnou pokutou 100,- EUR, podľa RS 26/b, poplatok 10,-EUR 10 EUR 08.06.2018 08:22
POKUTY