Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0039
ÚS č. 33 zo dňa 10.5.2018
2. Vyhovela žiadosti hráča FK Lomné – František Roba –1247817 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 mesiace so skúšobnou dobou od 10.05.2018 do 10.9.2018,podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0039
Klub: TJ Družstevník Lomné
Dátum zaevidovania: 11.05.2018 08:23
Dátum vyriešenia: 11.05.2018 08:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. Vyhovela žiadosti hráča FK Lomné – František Roba –1247817 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 mesiace so skúšobnou dobou od 10.05.2018 do 10.9.2018,podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur 10 EUR 11.05.2018 08:24