Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0037
ÚS č. 32 zo dňa 03.05.2018
4. Trestá FK Havaj finančnou pokutou 25,- EUR za pokles hráčov pod 7 v stretnutí 19.kola 6.ligy dospelých Kuková – Havaj, podľa RS 14/e, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0037
Dátum zaevidovania: 03.05.2018 08:09
Dátum vyriešenia: 03.05.2018 08:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
4. Trestá FK Havaj finančnou pokutou 25,- EUR za pokles hráčov pod 7 v stretnutí 19.kola 6.ligy dospelých Kuková – Havaj, podľa RS 14/e, poplatok 10,- EUR 10 EUR 03.05.2018 08:09
POKUTY