Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0036
ÚS č. 32 zo dňa 03.05.2018
3. Trestá FK Lomné za nenastúpenie na stretnutie 15.kola 6.ligy dospelých Chotča – Lomné finančnou pokutou 50,- EUR, podľa RS 26/a, poplatok 10,-EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0036
Dátum zaevidovania: 03.05.2018 08:07
Dátum vyriešenia: 03.05.2018 08:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3. Trestá FK Lomné za nenastúpenie na stretnutie 15.kola 6.ligy dospelých Chotča – Lomné finančnou pokutou 50,- EUR, podľa RS 26/a, poplatok 10,-EUR 10 EUR 03.05.2018 08:08
POKUTY