Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0027
ÚS č.21 zo dňa 16.11.2017
2. Trestá vedúceho družstva TJ Družstevník Breznica Karola Brendzu – 1390293- DO pozastavením výkonu akejkoľvek funkcie v zápasoch TJ Družstevník Breznica na 12 mesiacov nepodmienečne, podľa DP čl. 49/2d, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0027
Klub: TJ Družstevník Breznica
Dátum zaevidovania: 16.11.2017 19:39
Dátum vyriešenia: 16.11.2017 19:47
Stav: Vyriešené