Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0018
ÚS č.16 zo dňa 12.10.2017
2. Vyhovela žiadosti hráča FK Sitníky – Marián Durkáč –1147882 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 stretnutie so skúšobnou dobou od 12.10.2017 do 12.1.2018, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0018
Klub: FO Sokol Sitníky
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 08:50
Dátum vyriešenia: 13.10.2017 08:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. Vyhovela žiadosti hráča FK Sitníky – Marián Durkáč –1147882 - o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 stretnutie so skúšobnou dobou od 12.10.2017 do 12.1.2018, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur 10 EUR 13.10.2017 08:50