Disciplinárna komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SK-DK-2018/2019-0015ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-DK-2018/2019-0014ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-DK-2018/2019-0013ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-DK-2018/2019-0012ÚS č. 13 zo dňa 04.10.2018
SK-DK-2018/2019-0011ÚS č. 13 zo dňa 04.10.2018
SK-DK-2018/2019-0010ÚS č. 13 zo dňa 04.10.2018
SK-DK-2018/2019-0009ÚS č. 12 zo dňa 27.9.2018
SK-DK-2018/2019-0008ÚS č. 12 zo dňa 27.9.2018
SK-DK-2018/2019-0007ÚS č. 11 zo dňa 20.9.2018
SK-DK-2018/2019-0006ÚS č. 11 zo dňa 20.9.2018
SK-DK-2018/2019-0005ÚS č. 8 zo dňa 30.8.2018
SK-DK-2018/2019-0004ÚS č. 8 zo dňa 30.8.2018
SK-DK-2018/2019-0003ÚS č. 8 zo dňa 30.8.2018
SK-DK-2018/2019-0002ÚS č. 6 zo dňa 16.8.2018
SK-DK-2018/2019-0001ÚS č. 5 zo dňa 7.8.2018