Komisia rozhodcov
SK-KR-2017/2018-0002
ÚS č.20 zo dňa 9.11.2017
4. Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 16.11.2017 o 16.30 hod. zo stretnutia 14.kola 6.ligy dospelých Kalnište – Breznica: R – Ladislav Vrabeľ, AR 1- Kristián Suchanič, AR 2 – Martin Suchanič, DZ – Michal Lipinský, HÚ – Ondrej Kokolik, VMD – Ján Kokolik, KMD- Vladimír Varga, VMH – Karol Brendza, KMH – Jozef Potoma
Rozhodnutie: SK-KR-2017/2018-0002
Klub: TJ Družstevník Breznica
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 18:03
Dátum vyriešenia: 10.11.2017 18:03
Stav: Vyriešené