Komisia rozhodcov
SK-KR-2017/2018-0001
ÚS č.20 zo dňa 9.11.2017
1. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Breznica - Tisinec na základe podnetu FK Tisinec a považuje podnet za neopodstatnený, poplatok 40,- EUR – Tisinec, podľa RS 17/1
Rozhodnutie: SK-KR-2017/2018-0001
Klub: ŠK "Ondava" Tisinec
Dátum zaevidovania: 10.11.2017 18:02
Dátum vyriešenia: 10.11.2017 18:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Breznica - Tisinec na základe podnetu FK Tisinec a považuje podnet za neopodstatnený, poplatok 40,- EUR – Tisinec, podľa RS 17/1 40 EUR 10.11.2017 18:02