Live center
20.10.2018 14:00   o 2d2h33m43s
20.10.2018 14:00   o 2d2h33m43s
20.10.2018 14:00   o 2d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
28.10.2018 14:00   o 10d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
21.10.2018 14:00   o 3d2h33m43s
20.10.2018 14:00   o 2d2h33m43s
20.10.2018 14:00   o 2d2h33m43s
20.10.2018 14:00   o 2d2h33m43s
Súťaže
Pohár predsedu OOFZ Svidník (Muži)
Pohár predsedu OOFZ Svidník, 2. kolo
29.08.2018 16:00    Ukončený
29.08.2018 16:00
: 5
29.08.2018 16:00    Ukončený
29.08.2018 16:00
9 : 1
29.08.2018 16:00    Ukončený
29.08.2018 16:00
5 : 1
29.08.2018 16:00    Ukončený
6.liga OOFZ Svidník - dospelí (Muži)
6.liga dospelých OOFZ Svidník, 11. kolo
14.10.2018 14:30
: 4
14.10.2018 14:30    Ukončený
14.10.2018 14:30    Ukončený
14.10.2018 14:30
: 1
14.10.2018 14:30    Ukončený
14.10.2018 14:30
: 4
14.10.2018 14:30    Ukončený
14.10.2018 14:30
3 : 0
14.10.2018 14:30    Ukončený
14.10.2018 14:30
4 : 2
14.10.2018 14:30    Ukončený
14.10.2018 14:30    
7. liga OOFZ Svidník - dospelí (Muži)
7.liga dospelých OOFZ Svidník, 9. kolo
14.10.2018 15:30
: 0

14.10.2018 15:30    
0
14.10.2018 15:30
2 : 0
14.10.2018 15:30    Ukončený
14.10.2018 15:30    Ukončený
14.10.2018 15:30    Ukončený
4. liga OOFZ Svidník - dorastDORASTENCI (Muži)
4.liga dorast OOFZ Svidník, 6. kolo

13.10.2018 14:00
: 0
13.10.2018 14:00    
0
13.10.2018 14:00
: 1
13.10.2018 14:00    Ukončený
13.10.2018 14:00
3 : 1
13.10.2018 14:00    Ukončený
3.liga žiaci OOFZ Svidník -skupina AZIACI (Muži)
3.liga žiaci OOFZ Svidník -skupina B, 6. kolo
13.10.2018 10:00    Ukončený
13.10.2018 10:00
: 4
13.10.2018 10:00    Ukončený
3.liga žiaci OOFZ Svidník -skupina AZIACI (Muži)
3.liga žiakov OOFZ Svidník -skupina A, 6. kolo
11.10.2018 16:00    Ukončený
11.10.2018 16:00    Ukončený
Komisie
SK-STK-2018/2019-0035ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-STK-2018/2019-0034ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-STK-2018/2019-0033ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-STK-2018/2019-0032ÚS č. 13 zo dňa 04.10.2018
SK-DK-2018/2019-0015ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-DK-2018/2019-0014ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-DK-2018/2019-0013ÚS č. 14 zo dňa 12.10.2018
SK-DK-2018/2019-0012ÚS č. 13 zo dňa 04.10.2018
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Správy