Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SK-MK-2017/2018-0001ÚS č.6 zo dňa 17.8.2017