Disciplinárna komisia
SK-DK-2017/2018-0003
ÚS č.9 zo dňa 31.8.2017
1. Trestá TJ Topľan Lúčka za nenatáčanie videozáznamu stretnutia 4.kola 6.ligy dospelých Lúčka – Radoma finančnou pokutou 100,- Eur, podľa RS čl. 17/1, poplatok 10,- Eur
Rozhodnutie: SK-DK-2017/2018-0003
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 08:54
Dátum vyriešenia: 01.09.2017 08:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1. Trestá TJ Topľan Lúčka za nenatáčanie videozáznamu stretnutia 4.kola 6.ligy dospelých Lúčka – Radoma finančnou pokutou 100,- Eur, podľa RS čl. 17/1, poplatok 10,- Eur 10 EUR 01.09.2017 08:54
POKUTY