Disciplinárna komisia
SK-DK-2016/2017-0066
ÚS č. 35 zo dňa 14.6.2017
3. Trestá VM Baňa Viktor Ilčisko, KM Baňa Martin Šlang – DO pozastavením výkonu VM a KM na 1 mesiac nepodmienečne od 15.6.2017, podľa DP 53/3b, poplatok 10,-EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2016/2017-0066
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 08:17
Dátum vyriešenia: 15.06.2017 08:18
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3. Trestá VM Baňa Viktor Ilčisko, KM Baňa Martin Šlang – DO pozastavením výkonu VM a KM na 1 mesiac nepodmienečne od 15.5.2017, podľa DP 53/3b, poplatok 10,-EUR 10 EUR 15.06.2017 08:17