Disciplinárna komisia
SK-DK-2016/2017-0065
ÚS č.35 zo dňa 14.6.2017
2. Trestá TJ Topľan Kalnište za nenastúpenie na stretnutie 13.kola 3.ligy žiakov Miňovce – Kalnište finančnou pokutou 40,- €, podľa RS 26/b, poplatok 5,-€
Rozhodnutie: SK-DK-2016/2017-0065
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 08:15
Dátum vyriešenia: 15.06.2017 08:16
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. Trestá TJ Topľan Kalnište za nenastúpenie na stretnutie 13.kola 3.ligy žiakov Miňovce – Kalnište finančnou pokutou 40,- €, podľa RS 26/b, poplatok 5,-€ 5 EUR 15.06.2017 08:15
POKUTY