Disciplinárna komisia
SK-DK-2016/2017-0064
ÚS č.35 zo dňa 14.6.2017
1. Trestá hráča ŠK Ondava Tisinec – Peter Skysľak – 1155948 – DO pozastavením športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 15.6.2017, podľa DP 45/1,2a, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2016/2017-0064
Dátum zaevidovania: 15.06.2017 08:10
Dátum vyriešenia: 19.07.2017 18:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
1. Trestá hráča ŠK Ondava Tisinec – Peter Skysľak – 1258329 – DO pozastavením športovej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 15.6.2017, podľa DP 45/1,2a, poplatok 10,- EUR 10 EUR 15.06.2017 08:11