Disciplinárna komisia
SK-DK-2016/2017-0042
ÚS č.17 zo dňa 3.11.2016
3. Trestá vedúceho mužstva žiakov FK Lúčka – Mikuláš Mašlej - DO pozastavením výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 6.5.2017 do 6.6.2017, podľa DP 53/3b, poplatok 5,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2016/2017-0042
Klub: TJ "Topľan" Lúčka
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 07:40
Dátum vyriešenia: 04.11.2016 07:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3. Trestá vedúceho mužstva žiakov FK Lúčka – Mikuláš Mašlej - DO pozastavením výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 6.5.2017 do 6.6.2017, podľa DP 53/3b, poplatok 5,- EUR 5 EUR 04.11.2016 07:40