Odvolacia komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SK-OK-2016/2017-0004ÚS č. 28 zo dňa 27.4.2017
SK-OK-2016/2017-0003ÚS č. 25 zo dňa 6.4.2017
SK-OK-2016/2017-0002ÚS č. 17 zo dňa 3.11.2016
SK-OK-2016/2017-0001ÚS č. 15 zo dňa 20.10.2016